- Διαφήμιση -

Φωτιά σε κέντρο αστέγων στην Αχαρνών

Στην οδό Αχαρνών 3 λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή η φωτιά έχει ήδη κατα­σβε­στεί και όσοι βρί­σκο­νταν μέσα στο κτί­ριο απο­μα­κρύ­νο­νται, ενώ έχει κλη­θεί το ΕΚΑΒ για να παρα­λά­βει όσα άτο­μα παρου­σί­α­σαν ανα­πνευ­στι­κά προ­βλή­μα­τα λόγω της πυρ­κα­γιάς. Στο σημείο επι­χεί­ρη­σαν 14 πυρο­σβέ­στες με 5 οχήματα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων