- Διαφήμιση -

Επιχείρηση “σκούπα” στην Αθήνα από την ΕΛ.ΑΣ.

129 προσαγωγές αλλοδαπών

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η αστυ­νο­μία πραγ­μα­το­ποί­η­σε συνο­λι­κά 442 ελέγ­χους σε άτο­μα πέριξ της οδού Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου στην Ομό­νοια, στο κέντρο της Αθή­νας, και προ­χώ­ρη­σε σε 129 προ­σα­γω­γές αλλο­δα­πών, που στε­ρού­νταν τα απα­ραί­τη­τα έγγρα­φα, οι οποί­οι οδη­γή­θη­καν στο ΠΡΟΚΕΚΑ της Αμυγδαλέζας.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων