- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Λόγω εκτέλεσης έργων

Συγκε­κρι­μέ­να, από τις 09.30 ως τις 17.00 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­σω­ρι­νή και τμη­μα­τι­κή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στη λεω­φό­ρο Ποσει­δώ­νος, στους Δήμους Π. Φαλή­ρου και Αλί­μου, από το ύψος της συμ­βο­λής της με την οδό Λοχα­γού Χρονοπούλου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων