- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Ανοίγουν θερμαινόμενοι χώροι για την προστασία των αστέγων από το ψύχος

Δύο θερμαινόμενους χώρους για την προστασία των αστέγων από τις χαμηλές θερμοκρασίες θα διαθέσει ο Δήμος Αθηναίων από αύριο, Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, το μεσημέρι, και για όσο το απαιτήσουν οι καιρικές συνθήκες.

Οι δύο θερ­μαι­νό­με­νοι χώροι που θα ανοί­ξουν είναι οι Λέσχες Φιλί­ας Αμπε­λο­κή­πων, (Πανόρ­μου 17 και Βαθέ­ως, στά­ση μετρό «Αμπε­λό­κη­ποι», τηλ. 210 6459890) και Κολω­νού (Αίμoνος 9 και Άστρους, τηλ. 2105140877).

Παράλ­λη­λα, συνερ­γεία, καθώς και η Κινη­τή Μονά­δα Φρο­ντί­δας του Κέντρου Υπο­δο­χής και Αλλη­λεγ­γύ­ης του Δήμου Αθη­ναί­ων, θα πραγ­μα­το­ποιούν επι­τό­πιες παρεμ­βά­σεις (street work) σε σημεία που βρί­σκο­νται άστε­γοι συμπο­λί­τες μας, μοι­ρά­ζο­ντας ροφή­μα­τα, κου­βέρ­τες και είδη πρώ­της ανάγκης.

Ο Δήμος Αθη­ναί­ων καλεί τους πολί­τες και αυτήν τη φορά να απευ­θύ­νο­νται στην 24ωρη γραμ­μή επι­κοι­νω­νί­ας 1595 για οποια­δή­πο­τε πλη­ρο­φο­ρία ή έκτα­κτο περι­στα­τι­κό, καθώς επί­σης και στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο του Κέντρου Υπο­δο­χής και Αλλη­λεγ­γύ­ης του Δήμου Αθη­ναί­ων (ΚΥΑΔΑ) στο 210 5246515–6.

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων