- Διαφήμιση -

Αστυνομικός απειλούσε με όπλο συναδέλφους του

Κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής

Επει­σό­διο με πρω­τα­γω­νι­στή έναν αστυ­νο­μι­κό έλα­βε χώρα αργά χθες το βρά­δυ σε δρό­μο κοντά στη Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττι­κής.

Ο αστυ­νο­μι­κός, είχε εξα­φα­νι­στεί για ώρες με όχη­μα της ΕΛ.ΑΣ και ανα­ζη­τεί­το, όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων. Οι συνά­δελ­φοι του τον εντό­πι­σαν και τον πλη­σί­α­σαν για να δουν τι ακρι­βώς είχε συμ­βεί. Τότε εκεί­νος άρχι­σε ξαφ­νι­κά να φωνά­ζει και να τους απει­λεί. Τελι­κά, έπει­τα από λίγο κατά­φε­ραν να τον πεί­σουν να παρα­δο­θεί και να τους παρα­δώ­σει το υπη­ρε­σια­κό όπλο του.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο αστυ­νο­μι­κός, πιθα­νό­τα­τα, αντι­με­τω­πί­ζει ψυχο­λο­γι­κά προβλήματα.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων