- Διαφήμιση -

ΑΔΕΔΥ: Στον «πάγο» αύριο, Τρίτη, το Δημόσιο ‑Παναττική στάση εργασίας

Στον «πάγο» μπαίνει αύριο, Τρίτη 5 Μαρτίου, ο δημόσιος τομέας, καθώς η ΑΔΕΔΥ κήρυξε Παναττική στάση εργασίας.

Η κινη­το­ποί­η­ση, στην οποία μετα­ξύ άλλων συμ­με­τέ­χουν και οι εργα­ζό­με­νοι στην τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), θα ξεκι­νή­σει στις 12:00 το μεση­μέ­ρι και θα συνε­χι­στεί μέχρι το τέλος της βάρδιας.

Οι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι, με κάλε­σμα της ΑΔΕΔΥ και των δευ­τε­ρο­βάθ­μιων σωμα­τεί­ων τους, θα συγκε­ντρω­θούν στις 12:30, μπρο­στά από το υπουρ­γείο Οικονομικών.

Η κινη­το­ποί­η­ση γίνε­ται με τα εξής αιτήματα:

-Χορή­γη­ση 13ου και 14ου μισθού από 01/01/13 σε όλους τους Δημο­σί­ους Υπαλλήλους.
‑Αμε­ση επα­να­νο­μο­θέ­τη­ση του 13ου και 14ου μισθού στα επί­πε­δα του 2010 (ένας μισθός τα Χρι­στού­γεν­να, μισός μισθός Πάσχα, μισός μισθός επί­δο­μα αδεί­ας), πριν τις περι­κο­πές των μνημονίων
‑Αμε­ση ρύθ­μι­ση για τα Β.Α.Ε. και το επί­δο­μα επι­κίν­δυ­νης και ανθυ­γιει­νής εργασίας.

 

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων