- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Χωρίς ταξί την Τρίτη η Αθήνα ‑Για τέσσερις ώρες

Στάση εργασίας από τις 14:00 έως τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης αποφάσισε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), αφήνοντας την πρωτεύουσα χωρίς ταξί για 4 ώρες.

Η στά­ση προ­γραμ­μα­τί­στη­κε προ­κει­μέ­νου οι αυτο­κι­νη­τι­στές να λάβουν μέρος στην εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή γενι­κή συνέ­λευ­ση του κλάδου.

Η συνέ­λευ­σή τους θα γίνει στις 15:00 στο Θέα­τρο Περο­κέ (Πλα­τεία Καραϊ­σκά­κη), με θέμα­τα εκλο­γή εφο­ρευ­τι­κής επι­τρο­πής, διοι­κη­τι­κός και οικο­νο­μι­κός απο­λο­γι­σμός, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός, έκθε­ση ελεγ­κτι­κής επι­τρο­πής και διε­νέρ­γεια εκλο­γών στις 12 έως 16 Απρι­λί­ου 2019.

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων