- Διαφήμιση -

Δέσμευσαν πάνω από 1 τόνο ακατάλληλα φρούτα και λαχανικά από επιχείρηση του Πειραιά

Στη δέσμευση οπωροκηπευτικών συνολικού βάρους 1.154 κιλών, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν στην αγορά.

Κατά τον ποιο­τι­κό έλεγ­χο σε επι­χεί­ρη­ση εμπο­ρί­ου αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων του Πει­ραιά, οι ελεγ­κτές γεω­πό­νοι εντό­πι­σαν και δέσμευ­σαν ως μη κανο­νι­κά 88 πλα­στι­κά κιβώ­τια με πορ­το­κά­λια, κου­νου­πί­δια κολο­κύ­θια και ντο­μά­τες βάρους 1.154 κιλών  συνο­λι­κά, επει­δή τα συγκε­κρι­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα δεν πλη­ρού­σαν τις απαι­τή­σεις των δια­τά­ξε­ων της ενω­σια­κής και εθνι­κής νομο­θε­σί­ας ως προς την επισήμανση.

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων