- Διαφήμιση -

Πυροβολισμοί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Το χρονικό της επίθεσης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Συνα­γερ­μός σήμα­νε στην Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία νωρίς το από­γευ­μα της Πέμ­πτης 9 Σεπτεμ­βρί­ου, καθώς άνδρας δέχτη­κε πυρο­βο­λι­σμούς στην περιο­χή των Αμπε­λο­κή­πων και συγκε­κρι­μέ­να στη Λεω­φό­ρο Αλεξάνδρας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εγκλη­μα­το­λο­γία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων