- Διαφήμιση -

Επτά στους δέκα ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα διαθέτουν περιουσία που η αξία της δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ

Πληρώνουν το 19% του συνολικού ΕΝΦΙΑ

Το 25% των ιδιο­κτη­τών έχουν στην κατο­χή τους ακί­νη­τα συνο­λι­κής αξί­ας από 80.000 έως 1.000.000 ευρώ με βάση τις σημε­ρι­νές αντι­κει­με­νι­κές αξί­ες και κατα­βά­λουν το 50% του ΕΝΦΙΑ που εισπράτ­τει το κράτος.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Σπί­τι σήμε­ρα — Αστι­κά Ακί­νη­τα — Real Estate

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων