- Διαφήμιση -

Αμπελόκηποι : Βρέθηκε ο δράστης του φονικού – Πήγε μόνος του στο τμήμα

Ο δράστης λίγο μετά την ανθρωποκτονία πήγε μόνος του στο Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων και κατήγγειλε ότι τον λήστεψαν

Ένας τοξι­κο­μα­νής, 48 ετών, που ομο­λό­γη­σε, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Αθη­ναϊ­κού – Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων από αστυ­νο­μι­κές πηγές, είναι ο δρά­στης της ανθρω­πο­κτο­νί­ας 33χρονου, επί­σης χρή­στη ναρ­κω­τι­κών ουσιών, η οποία δια­πρά­χθη­κε λίγο μετά τις 11:00, στη λεω­φό­ρο Αλε­ξάν­δρας, έξω από το σταθ­μό του μετρό στους Αμπελόκηπους.

Πήγε μόνος του στο τμήμα

Σύμ­φω­να πάντα με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο δρά­στης λίγο μετά την ανθρω­πο­κτο­νία πήγε μόνος του στο Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Αμπε­λο­κή­πων και κατήγ­γει­λε ότι τον λήστε­ψαν άγνω­στοι, χωρίς να ανα­φέ­ρει, όμως, περισ­σό­τε­ρες λεπτομέρειες.

Οι αστυ­νο­μι­κοί του Τ.Α πρό­σε­ξαν ότι είχε κηλί­δες αίμα­τος στα ρού­χα του και σε έρευ­να που του έκα­ναν βρή­καν ότι είχε πάνω του έναν σου­γιά με τον οποίο, πιθα­νό­τα­τα, τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα τον 33χρονο.

Λίγο αργό­τε­ρα, ο δρά­στης ομο­λό­γη­σε ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι μαχαί­ρω­σε το θύμα έπει­τα από καυ­γά και συμπλο­κή που είχαν στη συνέ­χεια για θέμα­τα ναρ­κω­τι­κών. Ο συλ­λη­φθείς πρό­κει­ται να οδη­γη­θεί στον εισαγγελέα.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων