- Διαφήμιση -

Πατήσια: «Μεταμορφώθηκε» η Πλατεία Ναθαναήλ

Πριν λίγες ημέ­ρες, ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι εργα­σί­ες ολι­κής ανά­πλα­σης στην όμορ­φη πλα­κό­στρω­τη πλα­τεία, έκτα­σης 4,5 περί­που στρεμ­μά­των, με τις υπη­ρε­σί­ες του Δήμου Αθη­ναί­ων να αλλά­ζουν ριζι­κά την όψη της, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας σημα­ντι­κές αισθη­τι­κές αλλά και λει­τουρ­γι­κές παρεμβάσεις.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων