- Διαφήμιση -

Πατήσια: Κυκλοφοριακό χάος — Εκτός λειτουργίας τέσσερα φανάρια

Κυκλο­φο­ρια­κό κομ­φού­ζιο σημειώ­θη­κε το από­γευ­μα της Πέμ­πτης στη λεω­φό­ρο Ηρα­κλεί­ου, καθώς ήτα­νε εκτός λει­τουρ­γί­ας του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις σημα­το­δό­τες, με απο­τέ­λε­σμα να δημιουρ­γη­θεί μεγά­λη κίνηση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων