- Διαφήμιση -

Εξάρθρωση σπείρας που κατασκεύαζε πλαστά διαβατήρια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα

Έγιναν τρεις συλλήψεις αλλοδαπών ηλικίας 49, 37 και 38 ετών

Όπως ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση της αστυ­νο­μί­ας τα μέλη του κυκλώ­μα­τος, με τα πλα­στά δια­βα­τή­ρια, είχαν συλ­λη­φθεί και στο παρελ­θόν για τα ίδια ακρι­βώς αδι­κή­μα­τα. Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα, ο οποί­ος τους παρέ­πεμ­ψε για κυρία ανάκριση.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εγκλη­μα­το­λο­γία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων