- Διαφήμιση -

Που βρίσκεται ο Θρόνος του Ξέρξη στην Αττική

Ο λόγος για το οχυρό παρατηρητήριο από το οποίο παρακολούθησε την συντριβή του στόλου του στη ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Κατά την αρχαιό­τη­τα η περιο­χή του Περά­μα­τος είχε την ονο­μα­σία Αμφιά­λη. Σε μία από τις κορυ­φές του όρους Αιγά­λεω, λοι­πόν, που εντάσ­σο­νται στο Δήμο Περά­μα­τος, θεω­ρεί­ται πως βρι­σκό­ταν η θέση από την οποία ο Πέρ­σης αυτο­κρά­το­ρας Ξέρ­ξης παρα­κο­λού­θη­σε τη ναυ­μα­χία της Σαλαμίνας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σαλα­μί­να σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων