- Διαφήμιση -

Βρέθηκαν 3.500 σφαίρες στη Λεωφόρο Κηφισού

Εντοπίστηκαν πάνω στο οδόστρωμα

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες οι αστυ­νο­μι­κοί εντό­πι­σαν περί­που 3.500 σφαί­ρες επί του οδο­στρώ­μα­τος στη Λεω­φό­ρο Κηφι­σού, στο ύψος του Κολω­νού. Οι σφαί­ρες μετα­φέρ­θη­καν στη διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­το­λο­γι­κών ερευ­νών για εξε­ρεύ­νη­ση ενώ ανα­ζη­τεί­ται υλι­κό από κάμε­ρες ασφαλείας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων