- Διαφήμιση -

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα

Το πλήρες πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων

Ο Δήμος Αθη­ναί­ων καλεί όλους τους κατοί­κους και τους επι­σκέ­πτες της πρω­τεύ­ου­σας να πάρουν μέρος στις λαμπε­ρές εορ­τα­στι­κές εκδη­λώ­σεις που πραγ­μα­το­ποιού­νται από την Τρί­τη 7 Δεκεμ­βρί­ου έως την Πέμ­πτη 13 Ιανουα­ρί­ου σε 52 δια­φο­ρε­τι­κά σημεία της πόλης.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων