- Διαφήμιση -

Δυσαρεστημένοι οι Μουσουλμάνοι για το τζαμί στον Βοτανικό: Είναι σαν μεγάλο περίπτερο

Την πίκρα των περίπου 500.000 Μουσουλμάνων που σύμφωνα με τον ίδιο ζουν στην Αθήνα για το τζαμί που ετοιμάζεται στο Βοτανικό εξέφρασε σήμερα, μιλώντας στον ρ/σ «ΘΕΜΑ 104,6», ο πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας, Ναίμ Ελ Γαντούρ.

«Είναι σαν μεγά­λο περί­πτε­ρο. Αυτό είναι το τζα­μί που μας λένε τόσα χρό­νια και θα χωρά­ει 300 άτο­μα;», ανα­ρω­τή­θη­κε ο ίδιος.

Παράλ­λη­λα ανα­ρω­τή­θη­κε για­τί να υπάρ­χει τόση μυστι­κό­τη­τα για το τζα­μί, «για­τί να μην ξέρει ο κόσμος τι έχουν φτιά­ξει;». Κατά τον ίδιο, η κυβέρ­νη­ση αυτό που θέλει να κάνει είναι να ξεμπερ­δεύ­ει με το θέμα. «Ένας υπουρ­γός είπε ότι έχου­με γίνει ρεζί­λι στο εξω­τε­ρι­κό», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ ήρθα από την Αίγυ­πτο πριν από 45 χρό­νια. Έχω γεν­νη­θεί στο Πορντ Σάιντ, είχα­με πολύ μεγά­λη εκκλη­σία του Αγί­ου Νικο­λά­ου, είχα­με σχο­λείο ελλη­νι­κό, είχα­με τα πάντα, εμείς εδώ τόσα χρό­νια να μας φτιά­ξουν ένα περί­πτε­ρο και χωρίς μινα­ρέ και να μας πουν αυτό είναι;», πρό­σθε­σε ο κ. Ελ Γαντούρ.

«Στην Αίγυ­πτο υπάρ­χουν ελλη­νι­κές εκκλη­σί­ες με καμπα­να­ριό και λένε για την Αίγυ­πτο ότι είναι τρι­το­κο­σμι­κή. Για­τί μια ευρω­παϊ­κή χώρα όπως η Ελλά­δα να μας αντι­με­τω­πί­ζει μίζε­ρα;», σχο­λί­α­σε εν συνε­χεία, ενώ ξεκα­θά­ρι­σε ότι «δεν θα δια­μαρ­τυ­ρη­θού­με, είναι μόνο μια πίκρα».

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων