- Διαφήμιση -

Τραγωδία στο Νέο Κόσμο : Νεκρή σε φωτιά ηλικιωμένη

Κατά πληροφορίες η γυναίκα, ηλικίας περίπου 65-70 ετών, εντοπίστηκε στο σαλόνι του διαμερίσματος το οποίο ήταν γεμάτο καπνό με πηγές από την πυροσβεστική να μιλούν για μικρή φωτιά

Τρα­γω­δία τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τετάρ­της μετά από φωτιά σε δια­μέ­ρι­σμα στον Νέο Κόσμο καθώς οι πυρο­σβέ­στες που επι­χεί­ρη­σαν για την κατά­σβε­σή της ανέ­συ­ραν μια ηλι­κιω­μέ­νη γυναί­κα χωρίς τις αισθή­σεις της, η οποία μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο Ευαγγελισμός.

Η φωτιά εκδη­λώ­θη­κε σε δια­μέ­ρι­σμα πρώ­του ορόφου.

Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες η γυναί­κα, ηλι­κί­ας περί­που 65–70 ετών, εντο­πί­στη­κε στο σαλό­νι του δια­με­ρί­σμα­τος το οποίο ήταν γεμά­το καπνό με πηγές από την πυρο­σβε­στι­κή να μιλούν για μικρή φωτιά.

Τα αίτια για την τρα­γω­δία διε­ρευ­νά το ανα­κρι­τι­κό τμή­μα της Πυροσβεστικής.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων