- Διαφήμιση -

Νέος Κόσμος: Nέο boutique ξενοδοχείο της Brown

Oι δια­δι­κα­σί­ες για το νέο boutique ξενο­δο­χείο της Brown στο Νέο Κόσμο είναι σε εξέλιξη.
Εντός και εκτός Αθή­νας επε­κτεί­νε­ται δυνα­μι­κά η ισραη­λι­νή Brown Hotels, ωστό­σο όσον αφο­ρά την Αττι­κή, η εται­ρεία υλο­ποιεί στο ακέ­ραιο τα πλά­να της για 20 νέα ξενο­δο­χεία συνο­λι­κά τα επό­με­να χρόνια.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ο Νέος Κόσμος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων