- Διαφήμιση -

Κουκάκι: Επίθεση αγνώστων σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ

Ομά­δα αγνώ­στων ατό­μων επι­τέ­θη­κε λίγο πριν τις 23:00 χθες βρά­δυ σε υπο­κα­τά­στη­μα των ΕΛΤΑ στην οδό Βεϊ­κου στο Κουκάκι.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, προ­κά­λε­σαν φθο­ρές στο υπο­κα­τά­στη­μα των ΕΛΤΑ, σε ένα κατά­στη­μα κινη­τής τηλε­φω­νί­ας και σε δύο ΑΤΜ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων