- Διαφήμιση -

Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση κατοίκων των Εξαρχείων για αναστολή των εργασιών του σταθμού Μετρό

Το τμή­μα ανα­στο­λών του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας απέρ­ρι­ψε την αίτη­ση 50 κατοί­κων της περιο­χής των Εξαρ­χεί­ων, οι οποί­οι ζητού­σαν να ανα­στα­λούν οι σχε­τι­κές απο­φά­σεις για την κατα­σκευή του σταθ­μού Μετρό στα Εξάρχεια…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων