- Διαφήμιση -

Εξάρχεια: Μπαράζ επιθέσεων με μολότοφ εναντίον των ΜΑΤ ‑Εκαψαν αυτοκίνητο

Διαδοχικές επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων στα Εξάρχεια έκαναν για ένα ακόμη βράδυ κουκουλοφόροι.

Η αστυ­νο­μία έκα­νε μία σύλ­λη­ψη, ενώ οι κου­κου­λο­φό­ροι πυρ­πό­λη­σαν ένα αυτοκίνητο.

Οι επι­θέ­σεις ξεκί­νη­σαν μετά τις 22:30 το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής και συνε­χί­στη­καν έως και μισή ώρα μετά τα μεσά­νυ­χτα. Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ως ορμη­τή­ριο το Πολυ­τε­χνείο, οι κου­κου­λο­φό­ροι αρχι­κά επι­τέ­θη­καν με βόμ­βες μολό­τοφ στη διμοι­ρία των ΜΑΤ στη συμ­βο­λή των οδών Πατη­σί­ων και Τοσί­τσα. Οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις συνέ­λα­βαν ένα άτο­μο σε αυτό το σημείο.

Οι επι­θέ­σεις συνε­χί­στη­καν στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Μπου­μπου­λί­νας και Τοσί­τσα και αργό­τε­ρα οι κου­κου­λο­φό­ροι επι­τέ­θη­καν και στη διμοι­ρία των ΜΑΤ στη συμ­βο­λή των οδών Διδό­του και Χαρι­λά­ου Τρικούπη.

Σε αυτό το σημείο ήταν παρ­κα­ρι­σμέ­νο το αυτο­κί­νη­το που πυρ­πό­λη­σαν και υπέ­στη σοβα­ρές ζημιές.

 

Πηγή iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων