- Διαφήμιση -

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΝ ΤΟ …ΣΚΥΛΙ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙ – Ο ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΑΣΤΕΓΟΣ ΣΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ (ΒΙΝΤΕΟ)

Είχε μείνει και άστεγος στα 94 χρόνια του, μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του, λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Μάτι.

Ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους ερμη­νευ­τές του δημο­τι­κού τρα­γου­διού, ο θρυ­λι­κός Δημή­τρης Ζάχος πέθα­νε σε ηλι­κία 94 ετών σκορ­πί­ζο­ντας θλί­ψη στον καλ­λι­τε­χνι­κό χώρο.

Ο Δημή­τρης Ζάχος ήταν από τους πρω­το­πό­ρους στο είδος του, αλλά κι εκεί­νος που ενέ­τα­ξε τα δημο­τι­κά τρα­γού­δια στις ασπρό­μαυ­ρες ελλη­νι­κές ταινίες.

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως ο σπου­δαί­ος τρα­γου­δι­στής της παρα­δο­σια­κής μου­σι­κής, Δημή­τρης Ζάχος, μετά το βαρύ εγκε­φα­λι­κό που υπέ­στη το καλο­καί­ρι, είχε μεί­νει και άστε­γος στα 94 χρό­νια τουμαζί με τα παι­διά και τα εγγό­νια τουλόγω της κατα­στρο­φι­κής πυρ­κα­γιάς που ξέσπα­σε στο Μάτι.

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως, ένα από τα πιο γνω­στά τρα­γού­δια του είναι το «Ιτιά ιτιά», που δεν υπάρ­χει κάποιος που να μην το γνωρίζει.

Ο Ζάχος διέ­γρα­ψε μια τερά­στια και λαμπρή πορεία στο χώρο του δημο­τι­κού τρα­γου­διού και θεω­ρεί­ται ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρες ερμη­νευ­τές του.

Το καλο­καί­ρι του 2018 είχε υπο­στεί βαρύ εγκε­φα­λι­κό, ενώ λίγες ημέ­ρες αργό­τε­ρα κάη­κε ολο­σχε­ρώς το σπί­τι του στο Μάτι Αττι­κής, όπου διέ­με­νε με τα παι­διά και τα εγγό­νια του.

Πηγή protothema.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων