- Διαφήμιση -

Επίθεση κουκουλοφόρων με πέτρες σε περιπολικό στα Εξάρχεια

Επίθεση σε αυτοκίνητο της Ελληνικής Αστυνομίας που κινείτο στη συμβολή των οδών Ιουλιανού και Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια, πραγματοποίησαν πέντε άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Επί­θε­ση σε αυτο­κί­νη­το της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας που κινεί­το στη συμ­βο­λή των οδών Ιου­λια­νού και Καλ­λι­δρο­μί­ου στα Εξάρ­χεια, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πέντε άτο­μα που είχαν καλυμ­μέ­να τα πρό­σω­πά τους.

Οι κου­κου­λο­φό­ροι προ­κά­λε­σαν φθο­ρές στο περι­πο­λι­κό με ρόπα­λα, πέτρες και σφυ­ρί, πριν προ­λά­βουν να αντι­δρά­σουν οι αστυ­νο­μι­κοί που επέ­βαι­ναν σε αυτό.

Οι άγνω­στοι απο­χώ­ρη­σαν από το σημείο και εξα­φα­νί­στη­καν στα γύρω στε­νά των Εξαρ­χεί­ων χωρίς να γίνουν προσαγωγές.

Δεί­τε φωτογραφίες:

 

Πηγή www.liberal.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων