- Διαφήμιση -

Όπλα και ναρκωτικά στην κατοχή 20χρονου στο κέντρο της Αθήνας

Σύλληψη 20χρονου αλλοδαπού

Ένας 20χρονος Αλβα­νός συνε­λή­φθη, στο πλαί­σιο της αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας, στην περιο­χή του Αγί­ου Παύ­λου, στην Αθή­να, από αστυ­νο­μι­κούς της Ομά­δας ΔΡΑΣΗ της Υπο­διεύ­θυν­σης Ειδι­κών Επι­χει­ρη­σια­κών Δρά­σε­ων της Ασφά­λειας Αττι­κής, κατη­γο­ρού­με­νος για κατο­χή ναρ­κω­τι­κών ουσιών και παρά­βα­ση του νόμου περί όπλων…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων