- Διαφήμιση -

Εκδρομή στη Σαλαμίνα!

Κοντινή, οικονομική και σίγουρα παρεξηγημένη...

Η Σαλα­μί­να όμως δεν είναι καμία… τυχαία, είναι ο τόπος όπου βασί­λευ­σε ο μυθι­κός Αίας ο Τελα­μώ­νιος, όπου έγρα­φε ο Ευρι­πί­δης, όπου τάφη­κε ο Καραϊ­σκά­κης, όπου απο­συ­ρό­ταν ο Σικε­λια­νός για να εμπνευ­στεί. Για όσους θέλουν να την ανα­κα­λύ­ψουν, το νησί κρύ­βει πολ­λές εκπλή­ξεις. Στη Σαλα­μί­να ‑ή Κού­λου­ρη, με αυτό το δεύ­τε­ρο όνο­μα να προ­έρ­χε­ται από το ακρω­τή­ριο «Κόλου­ρις άκρα», τη σημε­ρι­νή Πού­ντα- θα φτά­σε­τε από το Πέρα­μα. Η τοπι­κή γραμ­μή θα σας «σερ­βί­ρει» στα Παλού­κια – το πολυ­σύ­χνα­στο λιμά­νι της Σαλα­μί­νας. Η δια­δρο­μή λει­τουρ­γεί περί­που 15 λεπτά ενώ η γραμ­μή λει­τουρ­γεί όλο το 24ωρο. Αν θέλε­τε απλώς να κάνε­τε μια απο­γευ­μα­τι­νή εξόρ­μη­ση δοκι­μά­στε να έρθε­τε εδώ με το ποδή­λα­το σας…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων