- Διαφήμιση -

ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Οχι στο Καζίνο

Η πλειο­ψη­φία των δημο­τι­κών συμ­βού­λων στο Δήμο Χαλαν­δρί­ου επι­βε­βαί­ω­σε για μια ακό­μη φορά την άρνη­ση του Δήμου να δεχθεί μετε­γκα­τά­στα­ση του Καζί­νο στη περιοχή.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Το Χαλάν­δρι σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων