Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού -Λόγω της σύγκρουσης στη Λιοσίων

Η σύγκρουση έγινε όταν το λεωφορείο λόγω κίνησης εγκλωβίστηκε στην ανισόπεδη διάβαση.

Δεν υπάρ­χουν τραυ­μα­τί­ες από τη σύγκρου­ση που σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί, όταν λεω­φο­ρείο του ΟΑΣΑ συγκρού­στη­κε με συρ­μό του προ­α­στια­κού σε διά­βα­ση επί της οδού Σιώ­κου στα Σεπό­λια.

Σύμ­φω­να με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, υπάρ­χουν καθυ­στε­ρή­σεις στα δρο­μο­λό­για του προ­α­στια­κού.

Η σύγκρου­ση έγι­νε όταν το λεω­φο­ρείο λόγω κίνη­σης εγκλω­βί­στη­κε στην ανι­σό­πε­δη διά­βα­ση.

 

Πηγή www.in.gr

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων