- Διαφήμιση -

Μια 15χρονη και ένας 24χρονος έκλεβαν και λήστευαν επιβάτες στο Μετρό — είχαν μαζί τους κι έναν 8χρονο

Εξαρ­θρώ­θη­κε, από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Αγί­ας Βαρ­βά­ρας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, συμ­μο­ρία Ρομά, τα μέλη της οποί­ας διέ­πρατ­ταν κλο­πές και ληστεί­ες από επι­βά­τες σε σταθ­μό στα­θε­ρών συγκοι­νω­νιών στην Αγία Βαρ­βά­ρα. Σε βάρος τους σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για σύστα­ση και έντα­ξη σε συμ­μο­ρία, δια­κε­κρι­μέ­νες κλο­πές και ληστεία. Παράλ­λη­λα, ταυ­το­ποι­ή­θη­κε και ένα παι­δί 8 ετών ως συνερ­γός τους…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων