- Διαφήμιση -

Παρουσίαση του κειμηλιακού πλούτου της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους

Οι πολ­λα­πλές πτυ­χές και η σπου­δαία σημα­σία του έργου της ψηφιο­ποί­η­σης, της τεκ­μη­ρί­ω­σης και της προ­βο­λής του κει­μη­λια­κού πλού­του της Ιεράς Μονής Παντο­κρά­το­ρος Αγί­ου Όρους παρου­σιά­στη­καν σε ειδι­κή εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθηνών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων