- Διαφήμιση -

Το «ταξίδι» της αφρικανικής σκόνης στην Αττική μέσα από timelapse βίντεο του Meteo

Εικό­νες του από­κο­σμου φαι­νο­μέ­νου στην Αττι­κή που έκα­νε το γύρο του πλα­νή­τη κατέ­γρα­ψαν οι κάμε­ρες του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων