- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Βούλα: Ληστεία σε δισκογραφική εταιρεία

Ληστεία σημειώ­θη­κε στις τέσ­σε­ρις τα ξημε­ρώ­μα­τα στα γρα­φεία δισκο­γρα­φι­κής εται­ρεί­ας, επί της Λ. Βου­λιαγ­μέ­νης 77, στην Βούλα.

Δύο άγνω­στοι δρά­στες ακι­νη­το­ποί­η­σαν πρώ­τα έναν εργα­ζό­με­νο με ήπια χρή­ση σωμα­τι­κής βίας και υπό την απει­λή κατσα­βι­διού και στη συνέ­χεια εισήλ­θαν στα γρα­φεία, εντό­πι­σαν δύο μεταλ­λι­κά ερμά­ρια τα οποία άνοι­ξαν και αφαί­ρε­σαν έναν φάκε­λο που βρή­καν, με άγνω­στο μέχρι στιγ­μής περιεχόμενο.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων