- Διαφήμιση -

Πλαζ Βουλιαγμένης: Πέντε ευρώ η είσοδος για ΑΜΕΑ

Σφοδρές αντιδράσεις

Απί­στευ­τα τα όσα συμ­βαί­νουν στην πλαζ της Βου­λιαγ­μέ­νης και χωρίς να έχει καν μπει η καλο­και­ρι­νή σεζόν.

Στον τιμο­κα­τά­λο­γο λοι­πόν που έχει αναρ­τη­θεί στην είσο­δο της «Ακτής Βου­λιαγ­μέ­νης» τα άτο­μα με ποσο­στό ανα­πη­ρί­ας άνω του 80% πλη­ρώ­νουν για την είσο­δο τους 5 ευρώ. Το ίδιο ποσό, 5 ευρώ, πλη­ρώ­νουν και οι συνο­δοί τους ενώ οι μόνοι που δεν πλη­ρώ­νουν είναι τα παι­διά έως 5 ετών και οι επι­κε­φα­λής ομά­δων άνω των 14 ατό­μων, όπως ανα­φέ­ρει ρεπορ­τάζ στα parapolitika.gr.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων