- Διαφήμιση -

Ψυχικό: Επιχείρηση υδροπονικής καλλιέργειας έστησαν 26 μαθητές από το Ιδιωτικό Λύκειο Ψυχικού

Συνο­λι­κά 26 μαθη­τές από το Ιδιω­τι­κό Λύκειο Κολ­λε­γί­ου Ψυχι­κού, ίδρυ­σαν μια εικο­νι­κή επι­χεί­ρη­ση, υδρο­πο­νι­κής καλ­λιέρ­γειας, στο πλαί­σιο της συμ­με­το­χής τους στο εκπαι­δευ­τι­κό πρόγραμμα/διαγωνισμό Junior Achievement Greece.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων