- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Πρωτότυπο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων

Πρωτοπόρο εκπαιδευτικό Festival Κινουμένων Σχεδίων για παιδιά 6 – 12 ετών γίνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Διοργανωτής το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων με ελεύθερη συμμετοχή.

Σε συνερ­γα­σία με την Animation Hellas διορ­γα­νώ­νε­ται το 1ο Εκπαι­δευ­τι­κό Φεστι­βάλ Κινου­μέ­νων Σχε­δί­ων E‑KIDS, για παι­διά του Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου (6 έως 12 χρο­νών) στις 9 και 10, 16 και 17 Απρι­λί­ου και στις 14 και 15 Μαΐ­ου 2022, στο Σερά­φειο του Δήμου Αθη­ναί­ων, 11:00 – 13:00  και 15:00 – 17:00.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων