- Διαφήμιση -

Athens Flying Week: 17–18 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα

Η μεγα­λύ­τε­ρη αερο­πο­ρι­κή επί­δει­ξη της Ελλά­δας περι­λαμ­βά­νει συμ­με­το­χές από την Ελλά­δα και το εξωτερικό.

Τα βλέμ­μα­τα ανα­μέ­νε­ται να τρα­βή­ξουν τα ελλη­νι­κά και γαλ­λι­κά Rafale. Οι θεα­τές θα έχουν την ευκαι­ρία να δουν από από­στα­ση ανα­πνο­ής το νέο υπερ­σύγ­χρο­νο αερο­σκά­φος της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας να απο­γειώ­νε­ται από την πίστα της Τανά­γρας και να πετά στους ελλη­νι­κούς ουρανούς.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων