- Διαφήμιση -

Αυτή είναι η ποινή για τους «νταήδες» στο Αρσάκειο

Αλλα­γή σχο­λι­κού περι­βάλ­λο­ντος για όλους τους μαθη­τές που είχαν εμπλα­κεί στο εξω­φρε­νι­κό περι­στα­τι­κό bullying κατά του 15χρονου μαθη­τή στο Αρσά­κειο. Αυτό φέρε­ται, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της εφη­με­ρί­δας «Καθη­με­ρι­νή», να απο­φά­σι­σε ο σύλ­λο­γος διδα­σκό­ντων του σχο­λεί­ου ύστε­ρα από πολύ­ω­ρη – σχε­δόν 12ωρη – συνεδρίαση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων