- Διαφήμιση -

Αύξηση του επιβατικού κοινού στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας

Το Λιμενικό Σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα

Αύξη­ση ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σει από σήμε­ρα η επι­βα­τι­κή κίνη­ση από τα λιμά­νια του Πει­ραιά της Ραφή­νας και του Λαυ­ρί­ου, λόγω της εξό­δου των εκδρο­μέ­ων για διά­φο­ρα νησιά των Κυκλά­δων και του Αιγαί­ου, καθώς η υπο­χρε­ω­τι­κή αργία της Πρω­το­μα­γιάς για την Κυρια­κή 1η Μαϊ­ου μετα­φέρ­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα 2 Μαΐου…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων