- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω Πρωτομαγιάς

Η ΕΛΑΣ θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Συγκε­κρι­μέ­να, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­σω­ρι­νή και στα­δια­κή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας από τις 08.00 και απα­γό­ρευ­ση της στά­σης και στάθ­μευ­σης των οχη­μά­των από τις 06.00, μέχρι το τέλος των εκδη­λώ­σε­ων στις παρα­κά­τω λεω­φό­ρους και οδούς…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων