- Διαφήμιση -

Υπό ανέγερση οικοδομή κατέρρευσε στον Γέρακα

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες

Κατέρ­ρευ­σε το από­γευ­μα της Τρί­της (18.01.2022) υπό ανέ­γερ­ση οικο­δο­μή στην περιο­χή του Γέρα­κα. Δεν υπήρ­ξαν ανα­φο­ρές για τραυ­μα­τί­ες, παρά μόνο για ζημί­ες σε οχή­μα­τα που ήταν σταθ­μευ­μέ­να κοντά στην οικοδομή.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Παλ­λή­νη σήμερα

Η Ανα­το­λι­κή Αττι­κή σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων