- Διαφήμιση -

Γέρακας: Συνελήφθη 40χρονη για απάτη 4 εκατ. ευρώ

...κατάφερε να εξαπατήσει περίπου 340 άτομα

Απά­τη ύψους 4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ με επεν­δύ­σεις μέσω ενός προ­γράμ­μα­τος με την επω­νυ­μία «magic box» έστη­σε μια 40χρονη από την Κίνα, η οποία εντο­πί­στη­κε και συνε­λή­φθη το πρωί της Πέμ­πτης στον Γέρα­κα Αττικής.

Η γυναί­κα κατά­φε­ρε να εξα­πα­τή­σει περί­που 340 άτο­μα, ενώ εκρεμ­μού­σε διε­θνές ένταλ­μα σύλληψης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων