- Διαφήμιση -

Αγία Παρασκευή: Το 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας ανοίγει τις πύλες του στην κεντρική πλατεία

Το Σάββατο, 18 Ιουνίου

Η αντι­δη­μαρ­χία Νεο­λαί­ας του δήμου Αγί­ας Παρα­σκευ­ής, διορ­γα­νώ­νει το 2ο Φεστι­βάλ Νεο­λαί­ας, στην κεντρι­κή πλα­τεία. Στο πλαί­σιο του «Πολι­τι­στι­κού Καλο­και­ριού 2022», ετοι­μά­ζε­ται μια σει­ρά από δρά­σεις στις οποί­ες περι­λαμ­βά­νε­ται και το εν λόγω φεστιβάλ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων