- Διαφήμιση -

Οδηγός χτύπησε και εγκατέλειψε μοτοσικλετιστή στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο ΚΑΤ

Με ακρω­τη­ρια­σμό κιν­δυ­νεύ­ει ο μοτο­σι­κλε­τι­στής που έπε­σε θύμα τρο­χαί­ου το μεση­μέ­ρι.

Σύμ­φω­να με την ΕΡΤ το μεση­μέ­ρι επί της οδού Πάρ­νη­θος στην Ιππο­κρά­τειο Πολι­τεία, ο μοτο­σι­κλε­τι­στής συγκρού­στη­κε μετω­πι­κά με ένα ΙΧ και  έπε­σε σε χαρά­δρα. Ο οδη­γός του αυτο­κι­νή­του αντί να καλέ­σει σε βοή­θεια ανέ­πτυ­ξε ταχύ­τη­τα κι έφυγε.

Ο τραυ­μα­τί­ας απε­γκλω­βί­στη­κε με τη συν­δρο­μή της Πυρο­σβε­στι­κής και μετα­φέρ­θη­κε με ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ όπου υπο­βάλ­λε­ται σε χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση, και σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, κιν­δυ­νεύ­ει με ακρωτηριασμό.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων