- Διαφήμιση -

Όχημα καρφώθηκε σε δέντρο στον Ωρωπό

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μια γυναίκα και ένας άνδρας

Σοβα­ρό τρο­χαίο ατύ­χη­μα σημειώ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα στον Ωρω­πό. Συγκε­κρι­μέ­να στην παρα­λια­κή λεω­φό­ρο αυτο­κί­νη­το για άγνω­στους λόγους έκα­νε ξέφρε­νη πορεία και καρ­φώ­θη­κε σε δέντρο. Στο όχη­μα επέ­βαι­ναν μια γυναί­κα και ένας άνδρας.

Άμε­σα έσπευ­σαν στο σημείο τρία οχή­μα­τα της πυρο­σβε­στι­κής με έξι πυρο­σβέ­στες, οι οποί­οι κι απε­γκλώ­βι­σαν τους επι­βά­τες που βρί­σκο­νταν μέσα στο όχη­μα. Τα δύο άτο­μα μετα­φέρ­θη­καν στο νοσοκομείο.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων