- Διαφήμιση -

Καίγονται σπίτια στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Δεν σταματούν οι αναζωπυρώσεις

Αυτή τη στιγ­μή στην Ιππο­κρά­τειο Πολι­τεία καί­γο­νται σπί­τια, όπως φαί­νε­ται στις εικό­νες που μετα­δί­δει ο ρεπόρ­τερ του newsit.gr. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ένας εθε­λο­ντής τραυ­μα­τί­στη­κε και τον παρέ­λα­βε το ΕΚΑΒ.

Εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λη είναι η κατά­στα­ση και στο Κρυο­νέ­ρι, όπου επί­σης καί­γο­νται σπίτια.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων