- Διαφήμιση -

Κλειστά αύριο τα σχολεία σε Μαραθώνα και Ωρωπό

Πολλά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη, κυρίως στην Ανατολική Αττική λόγω της κακοκαιρίας, των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών.

Σύμ­φω­να με τις έως τώρα επί­ση­μες ενη­με­ρώ­σεις κλει­στά θα παρα­μεί­νουν τα σχο­λεία στους δήμους:

1. Δήμος Μαραθώνα

2. Δήμο Ωρω­πού — α) ΑΥΛΩΝΑΣ: Τα σχο­λεία Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης θα παρα­μεί­νουν κλει­στά. Ο Παι­δι­κός Σταθ­μός θα λει­τουρ­γή­σει κανο­νι­κά, στις 9.00 π.μ.  β) ΑΦΙΔΝΕΣ: Όλα τα δημό­σια σχο­λεία, αλλά και οι παι­δι­κοί σταθ­μοί θα παρα­μεί­νουν κλει­στά.  γ) ΚΑΛΑΜΟΣ & ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Όλα τα σχο­λεία Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, αλλά και οι παι­δι­κοί σταθ­μοί θα παρα­μεί­νουν κλειστά.

δ) ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ & ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ: Όλα τα σχο­λεία Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, αλλά και οι παι­δι­κοί σταθ­μοί θα παρα­μεί­νουν κλει­στά.  ε) ΜΑΛΑΚΑΣΑ: Τα σχο­λεία θα παρα­μεί­νουν κλει­στά. Ο Παι­δι­κός Σταθ­μός στο Μήλε­σι, θα λει­τουρ­γή­σει κανο­νι­κά, στις 9.00 π.μ.  στ) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Τα σχο­λεία θα παρα­μεί­νουν κλει­στά. Το ΕΠΑΛ Μαρ­κο­πού­λου θα λει­τουρ­γή­σει κανο­νι­κά.  ζ) ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ & ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ:  Το 1ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Σκά­λας Ωρω­πού & Νέων Παλα­τί­ων θα παρα­μεί­νει κλει­στό, λόγω κτι­ρια­κού τεχνι­κού προβλήματος.

Στην Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθη­νών ισχύ­ουν τα εξής:

1. Δήμος Κηφι­σιάς — Έναρ­ξη λει­τουρ­γί­α­ςσχο­λι­κών μονά­δων Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης και των Παι­δι­κών Σταθ­μών στις 10.00 π.μ.

 

Πηγή http://www.kathimerini.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων