- Διαφήμιση -

Λαύριο: Αυτοκίνητο παρέσυρε Κούρδους διαδηλωτές – Ακολούθησαν επεισόδια

Η κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος, γεγονός που εκνεύρισε κάποιους από τους εγκλωβισμένους οδηγούς

Εντα­ση επι­κρά­τη­σε το πρωί της Παρα­σκευ­ής στο Λαύ­ριο κατά τη διάρ­κεια συγκέ­ντρω­σης Κούρ­δων. Η κινη­το­ποί­η­ση είχε ως απο­τέ­λε­σμα να κλεί­σει ο δρό­μος, γεγο­νός που εκνεύ­ρι­σε κάποιους από τους εγκλω­βι­σμέ­νους οδηγούς.

Ένας από αυτούς εξορ­γι­σμέ­νος πάτη­σε το γκά­ζι και χτύ­πη­σε έναν από τους δια­μαρ­τυ­ρό­με­νους. Οι υπό­λοι­ποι Κούρ­δοι επι­τέ­θη­καν στον οδη­γό, προ­κά­λε­σαν φθο­ρές στο όχη­μα, και στη συνέ­χεια κινή­θη­καν απει­λη­τι­κά και των λιγο­στών αστυ­νο­μι­κών, που περι­φρου­ρού­σαν τη συγκέντρωση.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες οι αστυ­νο­μι­κοί καταγ­γέλ­λουν ότι έχουν φθά­σει στα όριά τους. Έχουν να φυλάσ­σουν ‑όπως λένε- τρεις δομές φιλο­ξε­νί­ας στην περιο­χή με λιγο­στό προσωπικό.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων