- Διαφήμιση -

Κερατέα: “Φεστιβάλ της Άνοιξης” από 28/4 έως και 2/5

Από τη  Παρα­σκευή 28 Απρι­λί­ου έως και τη Tρί­τη 2 Μάϊ­ου στην Κερα­τέα, (Δήμος Λαυ­ρε­ω­τι­κής) το Πολι­τι­στι­κό Πάρ­κο διορ­γα­νώ­νει το Φεστι­βάλ της  ‘Aνοι­ξης – Spring Festival στο θεμα­τι­κό του Πάρ­κο. Τo Φεστι­βάλ απευ­θύ­νε­ται σε οικο­γέ­νειες & παι­διά ηλι­κί­ας από 3–14 ετών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων