- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό λόγω τροχαίου

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Αχαρνών.

Προ­βλή­μα­τα αντι­με­τω­πί­ζουν οι οδη­γοί που κινού­νται στη λεω­φό­ρο Κηφι­σού λόγω τρο­χαί­ου ατυ­χή­μα­τος στο ύψος της Αχαρνών.

Στο ρεύ­μα προς Πει­ραιά η κίνη­ση ξεκι­νά­ει από το ύψος της Νέας Ερυ­θραί­ας ενώ στο ρεύ­μα από Πει­ραιά το πρό­βλη­μα εντο­πί­ζε­ται από το ύψος του Περιστερίου.

Αυξη­μέ­νη κίνη­ση υπάρ­χει και στη Λεω­φό­ρο Κηφι­σί­ας κατά τμή­μα­τα και στα δύο ρεύ­μα­τα, στη Μεσο­γεί­ων, την Κατε­χά­κη αλλά και την Αττι­κή Οδό στο ρεύ­μα προς Ελευ­σί­να από το ύψος του Γέρα­κα μέχρι τον κόμ­βο Κηφισίας.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων